Eftersökslampa

När man går på eftersök i mörker vill man gärna ha händerna fria och inte behöva hålla i en ficklampa. Pannlampor passar därför bra som eftersökslampa. Det finns även fästen för att montera lampor på bröstkorgen, vilket också frigör händerna men då får man inte samma flexibilitet som om man har ljuset på huvudet.

Man vet aldrig hur länge eftersöket kommer att pågå. Av den anledningen är det viktigt att eftersökslampan har en lång batteritid eller att man snabbt kan byta batterier som man tagit med sig. Batteritiden kan också påverkas genom att justera ljusstyrkan och bara använda det starkaste när det verkligen behövs.

När måste man gå på eftersök?

Det är inom jakt eller viltolyckor som eftersök är ett måste. Ett skadeskjutet djur eller trafikskadat vilt ska eftersökas och avlivas. Vi kan i Jaktlagen bland annat läsa:

§27. Jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande
§28. Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att viltet ska kunna uppspåras och avlivas.