Välja rätt krokstorlek för fiske

Det är viktigt att välja rätt krokstorlek för fisken du vill fånga. Storleken på fisken och fiskarten du är ute efter styr valet av storlek och typ av krok du ska använda. Vi hjälper dig förstå numreringssystemet så du kan läsa i tabeller och se vad som är skillnaden på enkelkrok, trekrok och andra krokar.

Numrering av krokstorlek enligt tabell

När du köper fiskekrokar är de indelade efter ett numreringssystem som är lite bakvänt där höga nummer används för små krokar och lägre nummer för stora krokar. Det kan vara lite förvirrande då de allra minsta krokarna kan ha siffran 32 och den största 1 när de listas i en tabell.

För att än mer krångla till det hela så finns det noll-storlekar. Det är alla fiskekrokar som är större än 1 i den vanliga nummerserien. Dessa krokar kan också delas in i olika storlekar och de anges då som ett bråktal, till exempel 1/0, 2/0, 3/0 osv.

Noll-krokarna följer däremot den logiska ordningen att ju större siffra desto större krok. Där är alltså en 3/0 större än en 1/0.

Numrering av krokstorlekar för fiske

Faktorer som påverkar val av krokstorlek

När du ska välja krok finns det flera saker som påverkar valet. Du bör ta hänsyn till minst de tre följande faktorerna för att öka dina chanser till bra fiskelycka.

1. Fiskens storlek

Storleken på fiskens mun avgör hur stor krok som den kan hantera. En större fisk har en större mun och då kan du använda en större krok. Men vissa fiskarter har känsliga munnar och för att undvika onödig skada ska du inte överdriva valet av krokstorlek.

2. Fiskemetod

Fiskemetoden påverkar också valet av krokstorlek. När du till exempel spinnfiskar kommer du att locka mer aggressiva fiskar än vid till exempel flugfiske. En större krok på spinndraget passar då bättre för att få den vildsinta fisken att fastna på kroken.

Krokarna vid flugfiske är i regel alltid mycket små och diskreta för att de ska imitera insekter som kan landa på vattnet. Exempelvis är det så på spinnfluga för öring eller regnbåge.

3. Bete och agn

Ska du fiska med levande bete (mask, maggot) ska du ha en krok som passar agnets storlek. Du kan såklart dela på betet för att bättre passa krokstorleken, vilket kan påverka vilken fiskstorlek du lockar till hugg.

Enkel-, dubbel-, och trekrokar

Vi har hittills bara berört storleken på själva kroken men ytterligare en dimension är hur många krokar som finns på draget. Det påverkar också vilken fisk du kan fånga och hur lätt eller svårt det blir att kroka när fisken hugger.

Enkelkrok har en enda böjd krok med spets. Den funkar till många typer av fiske och fiskarter.

Dubbelkrok har två spetsar och delar på samma ögla till linan. Den här typen av fiskekrok brukar användas när fisken slår på betet istället för att suga in hela betet.

Trekrok (trippelkrok, trillingkrok) har tre böjda krokar från samma ögla. Det är en krok som ofta används på fiskedrag som wobblers, spinnare med flera. Wobblers kan dessutom ha flera öglor för flera trekrokar, en längst bak på draget och en eller flera extra längs med kroppen.

Trekrokar kan göra ganska mycket skada på fisken och bör inte användas i onödan vid till exempel catch-and-release.

Trådtjocklek på fiskekrokar

Tjockleken på kroken kallas för trådtjocklek och kan vara tunn eller tjock. En tjockare trådtjocklek behövs om du agnar med mask eftersom den annars lätt går av om kroken är för tunn. Tunna krokar funkar bättre till larver eller maggots som bete.

När du inte använder levande bete är det mer fiskarten som styr hur tjock fiskekroken ska vara. Oftast har tillverkarna tänkt på detta när de gjort fiskedrag med vissa arter i åtanke.

Vässning av fiskekrokar

Vassheten på en fiskekrok påverkar hur lätt den glider in i fiskens kött men också hur mycket skada den gör. Det finns krokar som vässats på kemisk väg eller mekanisk. Vad som är bäst råder det delade meningar om.