Skridskokartor

Mälaren och Stockholms Skärgård är några av de skridskokartor som tagits fram för planering av skridskoturer. Mårten Ajne har varit med och tagit fram flera av kartorna och han är en av Sveriges mest erfarna skridskoåkare.

Iskarta i färg visar isläggning

Isar kan vara lömska och oftast hänger det ihop med vad som sker under ytan. Isen är dessutom indelad i zoner utefter när isen lägger sig, i vilken ordning. Det är därför iskartor i färg och zoner är så bra att använda vid planering av skridskoturer.

Råkar, strömmar och utflöden är några av de detaljer som finns markerade på kartorna. Därtill får du bra information om lämpliga startplatser och eventuella passager över land.

Populärt inom skridskokartor

 • Skridskokarta Stockholms skärgård - södra 1:50.000

  Skridskokarta Stockholms skärgård - södra 1:50.000
  På Skridskokartan över Stockholms skärgård står isen i centrum. Isläggningen återges med färgsatta och numrerade områden efter normal frysordning. Isbedömning underlättas med mar­­k­eringar för ytströmmar, ström­ställen och andra svaga områden. Färden blir enklare med rekommenderade startplatser, parkeringar, landpassager och Waxholmsbolagets bryggor. I boken Skrinnarens guide till skärgården ges fördjupad förståelse för hur kunskap om de olika isläggningsområdena kan användas när man planerar och genomför skridskoturer i området. Calazo har kommit fram till att det bästa materialet för en karta är Tyvek®. Det är gjort av en syntetfiber som gör kartan helt okänslig för vatten och mycket rivtålig. En Tyvekkarta går inte sönder i vecken eller tappar färgen när du använder den. ISBN: 9789188779557
 • Skridskokarta Upplands skärgård 1:50.000

  Skridskokarta Upplands skärgård 1:50.000
  På Skridskokartan över Upplands skärgård står isen i centrum. Isläggningen återges med färgsatta och numrerade områden efter normal frysordning. Isbedömning underlättas med markeringar för råkar, fartygsrännor, strömställen och andra svaga områden. Färden blir enklare med rekommenderade startplatser, parkeringar och landpassager. I boken Skrinnarens guide till skärgården ges fördjupad förståelse för hur kunskap om de olika isläggningsområdena kan användas när man planerar och genomför skridskoturer i området. Vi har kommit fram till att det bästa materialet för en karta är Tyvek®. Det är gjort av en syntetfiber som gör kartan helt okänslig för vatten och mycket rivtålig. En Tyvekkarta går inte sönder i vecken eller tappar färgen när du använder den. ISBN: 9789188779991
 • Calazo Skridskokarta Mälaren 1:50.000

  Calazo Skridskokarta Mälaren 1:50.000
  Skridskokarta Mälaren är en karta med utövarens behov i fokus. Den har tagits fram tillsammans med Mårten Ajne, som är en av Sveriges mest kunniga och erfarna skridskoåkare.  I arbetet med att ta f...
 • Calazo Skridskokarta Stockholms Skärgård - Södra 1:50.000

  Calazo Skridskokarta Stockholms Skärgård - Södra 1:50.000
  Calazo Skridskokarta Stockholms Skärgård - Södra 1:50.000 är en karta som består av två olika kartblad, norra respektive södra skärgården. Norra bladet täcker kusten från Söderarm till Sandhamn och...

Fler tips på skridskokartor

 • Calazo Skridskokarta Stockholm 1:30.000

  Calazo Skridskokarta Stockholm 1:30.000
  Calazo Skridskokarta Stockholm 1:30.000 är en karta som har skridskoåkarens behov i fokus. Isen står i centrum för att underlätta planering och genomförande av en skridskotur. Isläggningen återges...
 • Calazo Skridskokarta Upplands Skärgård 1:50.000

  Calazo Skridskokarta Upplands Skärgård 1:50.000
  Calazo Skridskokarta Upplands Skärgård 1:50.000 är en skridskokarta över Upplands skärgård som omfattar området från Norrtälje till och med Öresundsgrepen. Calazos skridskokartor är utvecklade i nä...
 • Calazo Skridskokarta Stockholms Skärgård - Norra 1:50.000

  Calazo Skridskokarta Stockholms Skärgård - Norra 1:50.000
  Calazo Skridskokarta Stockholms Skärgård - Norra 1:50.000 är en karta som består av två olika kartblad, norra respektive södra skärgården. Norra bladet täcker kusten från Söderarm till Sandhamn och...
 • Calazo Skridskokarta Sörmlands Skärgård1:50.000

  Calazo Skridskokarta Sörmlands Skärgård1:50.000
  Calazo Skridskokarta Sörmlands Skärgård1:50.000 är en skridskokarta över Sörmlands skärgård som omfattar området mellan Nynäshamn och Oxelösund. Calazos skridskokartor är utvecklade i nära samarbet...
ilead